< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月12日

路透香港1月12日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 12/31-1/7 雅仕维 1.1 6.43-7.72 5.85-7.02 1/15 中银国际 12/31-1/7 科劲国际 1.75 1.89-2.59 1.08-1.48 1/16 建勤环球 12/31-1/7 新龙移动