Nadear Jupjup
1
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

ขุนคลัง G20 เตรียมถกปัญหาหนี้ยุโรป,การคลังสหรัฐในการประชุมที่เม็กซิโก

สำนักข่าวเกียวโดคาดการณ์ว่า รัฐมนตรีคลังจากประเทศสมาชิก G20 ซึ่งจะประชุมร่วมกันในวันอาทิตย์นี้ที่เม็กซิโก จะหารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านนโยบาย เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งหารือเกี่ยวกับวิกฤตหนี้สาธารณะของยูโรโซน และความไม่แน่นอนของนโยบายการคลังของสหรัฐ ซึ่งปัญหาเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก

นักวิเคราะห์ของเกียวโดคาดว่า รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G20 จะตกลงให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการกระตุ้นด้านการคลังเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ และจะสนับสนุนให้บางประเทศเล็งเห็นความจำเป็นในการลดการใช้จ่ายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าที่ประชุมจะยังไม่มีการทำข้อตกลงที่สำคัญๆ เนื่องจากสมาชิกหลักๆของ G20 จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ ก่อนที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นในวันอังคาร และการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้

สำหรับในประเด็นยุโรปนั้น คาดว่าที่ประชุม G20 จะชื่นชมในความพยายามในการรับมือกับวิกฤตหนี้ของกลุมยูโรโซน แต่คาดว่าที่ประชุมก็จะกดดันผู้นำกลุ่มยูโรโซนให้ดำเนินการปฏิรูประบบการคลังและภาคธนาคารมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ในภายภาคหน้า

กลุ่ม G20 ประกอบไปด้วย สหรัฐ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล อังกฤษ แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ตุรกี และสหภาพยุโรป