Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

表格:外资在韩国股市买超1,188亿韩元,连续三日买超

路透首尔11月4日 - 韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资在韩国股市买超1,188亿韩元,连续三个交易日买超,令三日买超总额达到2,835亿韩元(2.5073亿美元)。