Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

澳新经济:对于澳洲和新西兰而言,美联储升息有利也有弊

新西兰元兑美元 上涨近6%,逼近0.68美元,新西兰央行总裁惠勒对此颇有微词,上周表示新西兰元反弹无益,“进一步贬值将是适宜的”。