Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

沃尔玛

沃尔玛很快将上市iPad3,也许预期已经兑现,还有谁会进一步推高股价?

该股已经高于50日均线,所以我想未来几天将触及62美元。