Nadear Jupjup
2
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

เด็กจีนชนะเลิศเป็นที่หนึ่งจากผลการสอบทั่วโลก

ผลสอบเลขของนักเรียนอเมริกาต่ำกว่ามาตราฐานเฉลี่ย และอยู่ในช่วงถัวเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์และการอ่าน เปรียบเทียบกับนักเรียนของประเทศอื่นทั่วโลกที่ร่วมเข้าโปรแกรมของ Internationa Student Assessment (PISA) ซึ่งมีนักเรียนมากกว่า 500,000 คน อายุ 15 หรือ 16 นั่งสอบภายใน 2 ชั่วโมง และได้ผลสอบออกมาว่า

เด็กจีนชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่ง เด็กแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี หรือแม้แต่เวียดนาม สามารถทำคะแนนได้ดีกว่า เด็กของสหรัฐ อย่างนี้ทำให้พ่อแม่ที่ต้องการส่งลูกมาเรียนที่สหรัฐคิดหนัก
นี้เป็นผลจากการที่นักเรียนได้ฝึกฝนและขยันเรียน ทำให้นักเรียนมีการพัฒนา แต่นักเรียนจะได้รับความสำเร็จสูงสุดก็ต่อเมื่อตัวนักเรียนมีความเชื่อว่าตนสามารถควบคุมความสำเร็จและนักเรียนมีความสามารถพอที่จะได้รับความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นไป กล่าวโดย PISA
สหรัฐได้อันดับที่ 26 ในวิชาเลข และ ได้อันดับที่ 36 จากคะแนนรวม แบบนี้หน่วยงานด้านการศึกษาของอเมริกาคงจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อพัฒนาให้เด็กมะกันทำคะแนนได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม

จาก 65 ประเทศ เมืองไทยติดโผอยู่ที่อันดับ 50 ถือว่าเป็นอันดับที่ไม่ดีนักถ้าเปรียบเทียบกับกับนักเรียนในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนไทยคงต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนกันต่อไป