haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:1308-07附近做多,止损4美金,看10-20美金!1323-25附近短空,止损4美金,看8-10美金!(2)1300附近做多,止损1295下方,看8-15美金!1336-38附近短空,止损4美金,看8-10美金!(如果站稳1337可以拿多,看1346-63。。。下破1295做空!)