Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

杜邦

在日图上,杜邦走出下降旗形,意味着上涨将延续。RSI往上移动,所以该股仍有吸引力