Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

Jaguar Mining

该股已跌倒前期支撑4元。在RSI和KD走出超卖区的情况下,我想不会进一步下跌了。近期可能会有反弹。