< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

韩国金融市场:韩股在建筑类股领涨下走扬,韩元兑美元小升

0226 GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,140.0 1,142.6

日圆/韩元 9.2328/399 9.2554

韩国公债期货 * 109.06 109.07

韩国综合股价指数 2,065.06 2,059.23

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价,请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价,请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导